Úvodní stránka

Strážní služba

Strážní služba zabezpečuje fyzickou ochranu provozů nejrůznějšího typu jako jsou např.:

Služba je poskytována v rozsahu podle individuálních potřeb každého klienta, kdy může být sjednáno střežení jak nonstop po celých 24 hodin tak jen po časově ohraničenou dobu.

V případě zájmu klienta je možno strážní službu doplnit rovněž o elektronické zabezpečení včetně napojení na dohledové centrum ochrany.

Strážní služba je vždy poskytována vysoce profesionálními členy, kteří úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti relevantních právních předpisů, poskytování první pomoci, sebeobrany a použití zbraní.