Úvodní stránka

Obecní a městská stráž

Služba OBECNÍ a MĚSTSKÁ STRÁŽ je primárně určena pro obce a města, kdy jejím hlavním úkolem je zejména ochrana movitého i nemovitého obecního majetku, kontrola budov či nejrůznějších zařízení v obci a dohled nad veřejným pořádkem. V případě zjištění jakéhokoliv přestupku nebo trestného činu jsou naší stráží provedeny neodkladné úkony k zajištění pořádku, událost je řádně zadokumentována a bezodkladně předána příslušným orgánům k prošetření.

Služba OBECNÍ a MĚSTSKÁ STRÁŽ je vždy poskytována vysoce profesionální dvoučlennou hlídkou, jejíž členové úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti relevantních právních předpisů, poskytování první pomoci, sebeobrany a použití zbraně.

Hlavní předností služby je přítomnost stráže přímo v obci, což má velký preventivní účinek při předcházení porušování právních předpisů a udržování bezpečnosti.

V případě podezření na porušení pořádku a právních předpisů se občané mohou sami obrátit na hlídku s žádostí o sjednání nápravy, popř. mohou telefonicky nebo sms zkontaktovat našeho operátora na čísle 790 158 158, který jim poskytne radu a strážní hlídku vyšle na místo.